COMUNICAT DE PRESĂ AL COMISIEI NAȚIONALE A PNL DE POLITICĂ EXTERNĂ

COMUNICAT DE PRESĂ AL COMISIEI NAȚIONALE A PNL DE POLITICĂ EXTERNĂ

În data de 24 Septembrie 2015 a avut loc la Palatul Parlamentului, Grupul Parlamentar PNL, ședinta Comisiei Naționale de Politică Externă a PNL și a Comisiei de Politică Externă a PNL București.

Comisia Națională de Politică Externă PNL reunește cele mai importante resurse profesionale și academice ale partidului în vederea elaborării direcțiilor și obiectivelor în domeniul politicii externe ale viitoarei guvernări liberale.

Dezbaterile s-au concentrat pe:

  1. analiza problemelor actuale de politica externă cu impact major asupra interesului național al României;
  2. prezentarea și analizarea unor propuneri legislative in domeniul politicii externe care urmează a fi promovate de catre PNL în perspectiva preluării guvernării și actualizarea capitolului dedicat Politicii Externe din cadrul Programului de guvernare elaborat de PNL.
  3. Analizând deciziile recente luate în Consiliul JAI cu privire la chestiunea migranților, PNL susține o abordare solidară a acestei probleme, în spiritul valorilor comune ale Uniunii Europene.

În același timp, considerăm că la nivelul Uniunii, abordările în materie trebuie să ramână raționale și adaptate la specificul și posibilitățile reale de preluare a migranților ale fiecărui stat membru astfel încât impunerea unor cote obligatorii nu este o soluție în acord cu această abordare. În contextul actual este evident că România trebuie să își dezvolte capacitățile de preluare în condiții optime a migranților –acesta va fi un test de funcționalitate a autorităților publice implicate pe care trebuie să îl trecem cu succes.

 De asemenea, susținem implicarea constructivă a României în orice demersuri globale și ale Uniunii Europene menite să contribuie la soluționarea pe fond a crizei migranților prin demersuri diplomatice de normalizare a situațiilor care generează acest fenomen (în principal eliminarea terorismului etc.). Menținerea unor relații diplomatice constructive cu Siria poate permite României să joace un rol semnificativ și constructiv în acest demers.

Comisia a luat în discuție propuneri legislative pentru modificarea următoarelor acte normative în perspectiva preluării guvernării: HG nr. 746/2003 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului; HG nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe; HG pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Românilor de Pretutindeni (modificare OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările ulterioare); Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni ;HG pentru înființarea Agenției Române de Investiții și Promovare a Exporturilor (modificare HG nr. 47/2013 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei).