COMUNICAT DE PRESĂ – PNL SUSȚINE PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA

COMUNICAT DE PRESĂ – PNL SUSȚINE PARCURSUL EUROPEAN AL REPUBLICII MOLDOVA

În ziua de 12 mai 2015, la Palatul Parlamentului, au avut lucrările Comisiei Naționale de Politică Externă a PNL în deschiderea cărora au luat cuvântul coordonatorii comisiei, respectiv senatorul Ben-Oni Ardelean şi Radu Carp. Au mai participat senatori si deputati implicați în comisii de politică externă a Parlamentului, precum și coordonatorul Comisiei Politice Externe PNL  Bucureşti, Ligia Cecilia Popescu. 
S-a evidenţiat faptul că reperele fundamentale ale acţiunii noastre în plan extern, în actualul context economic și de securitate, caracterizat prin volatilitate la nivel regional, european și global, trebuie să aibă ca premise apartenenţa României la UE şi NATO, parteneriatul strategic cu SUA, precum şi o diplomație economică activă și eficientă.
În viziunea PNL, acţiunea de politică externă trebuie să se circumscrie consolidării capacităţii interne instituţionale în materie de afaceri europene, atât în perspectiva deţinerii de către România, în al doilea semestru al anului 2019, a Preşedinţiei rotative a Uniunii Europene, cât şi sub aspectul asigurării unei influenţe active în structurarea politicilor europene de interes pentru România, precum Uniunea Energetică, reformarea Politicii Agricole Comune şi a Politicii de Coeziune, dezvoltare regională, transport, mediu, redefinirea Politicii Europene de Vecinătate etc.
Pe parcursul lucrărilor, participanţii au reiterat importanţa: continuării demersurilor diplomatice în scopul finalizării procesului de aderare la spațiul Schengen; înregistrării de progrese tangibile în pregătirea adoptării monedei Euro, cu evaluarea atentă a impactului pe care o asemenea decizie o poate avea îndeosebi din perspectiva acceptabilităţii sociale; protejării drepturilor cetățenilor români, în special prin asigurarea liberei circulații și a accesului la piața muncii în toate statele membre ale Uniunii Europene.
De asemenea, a fost evidenţiat faptul că una dintre priorităţile politicii externe a guvernării PNL va fi menţinerea unor legături cât mai strânse cu românii care trăiesc permanent sau temporar în afara graniţelor ţării. În sprijinul acestui obiectiv, se impune: continuarea şi finalizarea proiectului de introducere a votului prin corespondenţă pentru înlesnirea exprimării neîngrădite a opţiunii politice a fiecărui cetăţean; îmbunătăţirea serviciilor consulare, în special prin simplificarea procedurilor birocratice; prezervarea drepturilor şi libertăţilor – dreptul la educaţie, libertatea religioasă, acces la justiţie etc. – pentru românii, care au statut de minoritate naţională cu precădere în statele limitrofe României.
În cuprinsul Programului de guvernare, a fost relevată necesitatea sprijinirii cu fermitate a eforturilor de apropiere ale Republicii Moldova de Uniunea Europeană, ţinând cont de comunitatea de etnie şi de limbă, încheierea Acordului de Asociere şi a Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător cu UE constituindu-se într-o etapă intermediară a parcursului european al autorităţilor de la Chişinău al cărui ultim scop vizează integrarea deplină în familia europeană.
A fost totodată subliniată importanţa îndeplinirii obiectivelor agendei diplomaţiei economice, care se vor focaliza pe: promovarea comerțului; încurajarea creșterii economice sustenabile; atragerea investițiilor străine; sprijinirea inițiativelor mediului de afaceri local în străinătate, precum și răspândirea şi consolidarea modelului democraţiei liberale.
Informaţii suplimentare:
Comisia Naţională de Politică Externă PNL reuneşte cele mai importante resurse academice ale partidului în vederea elaborării direcțiilor și obiectivelor în domeniul politicii externe ale viitoarei guvernări liberale.
Membrii Comisiei au elaborat capitolul dedicat Politicii Externe din cadrul Programului de guvernare al PNL, care propune în conduita de politică externă, o abordare pragmatică și pe termen lung, coerentă și armonizată cu acțiunile de politică externă ale Președintelui României.

Comisia  Națională  de Politică Externă a PNL