Procedura de acreditare a observatorilor externi

Procedura de acreditare a observatorilor externi

În conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările ulterioare şi cu prevederile art.3 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente (AEP) nr. 16 pe 2014 privind procedura de acreditare la alegerile pentru Preşedintele României, acreditarea observatorilor externi se realizează la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

PROCEDURA DE ACREDITARE

Documentele necesare acreditării sunt:

Membrii organizaţiilor/instituţiilor internaţionale:

  • Scrisoare de acreditare din partea organizaţiei internaţionale sau europene, redactată în limba engleză sau franceză şi adresată Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Drepturile Omului, Protecţia Minorităţilor şi Consiliul Europei. Solicitarea de acreditare va confirma faptul că reprezentantul organizaţiei este mandatat ca observator pe perioada alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014. Scrisoarea va purta antetul original, semnătura preşedintelui organizaţiei, data şi ştampila.  Nu vor fi acceptate scrisori cu adresarea „TO WHOM IT MAY CONCERN”

Articol integral: www.mae.ro